ADHD Specialisterne: Udredning med Kort Ventetid

At søge udredning for ADHD eller ADD kan være en afgørende skridt mod at forstå og håndtere denne udfordrende tilstand. Hos ADHD Specialisterne forstår vi vigtigheden af kort ventetid til udredning og behandling. I denne artikel vil vi udforske vores tilgang til udredning og hvordan vi bestræber os på at give vores klienter mulighed for at komme i gang med forløbet uden unødig ventetid.

ADHD og ADD: En Udfordrende Tilstand

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) og ADD (Attention Deficit Disorder) er neurobiologiske tilstande, der påvirker en persons opmærksomhed, koncentration og impulskontrol. Disse tilstande kan have en betydelig indvirkning på en persons daglige liv, herunder uddannelse, arbejde og sociale relationer. Derfor er tidlig udredning og behandling afgørende for at hjælpe dem, der lever med ADHD og ADD, med at trives.

Kort Ventetid er Vores Mål

Vi ved, at mange mennesker har overvejet at søge udredning i lang tid, før de når frem til os. Nogle har også oplevet lange ventetider andre steder, hvilket kan være frustrerende og forsinke nødvendig behandling. Derfor bestræber vi os på at minimere ventetiden og give vores klienter mulighed for at komme i gang med udredning og behandling hurtigt.

Vores Udredningsproces

Vores udredningsproces er struktureret og omfatter følgende trin:

  1. Indledende samtale: Inden for ca. 1 måned fra din henvendelse til os, tilbyder vi en indledende samtale, hvor vi sammen med dig afklarer udredningsbehovet.
  2. Spørgeskemapakke: En digital spørgeskemapakke sendes til dig som en del af udredningsprocessen.
  3. Anamnesesamtale: Dette er en samtale med den person, der skal udredes, samt gerne 1-2 pårørende.
  4. Diagnostisk interview: Vi gennemfører et diagnostisk interview som en del af udredningen.
  5. Evt. supplerende test eller undersøgelser: Hvis det er nødvendigt, kan yderligere test eller undersøgelser inkluderes i udredningen, selvom de ikke er en del af fast pakkepris.
  6. Konference: Vi konfererer alle sager med en speciallæge i psykiatri for at sikre den rette diagnose og behandlingsplan.
  7. Tilbagemelding: Vi giver dig en klar tilbagemelding på resultaterne af udredningen.
  8. Afslutning eller overgang til behandlingsopstart: Afhængigt af resultaterne kan udredningen føre til behandling eller afslutning af forløbet.

Tilgængelig Udredning for Unge og Voksne

Udredningsforløbet er tilgængeligt både for voksne fra 18 år og unge mellem 15-17 år. Vi tilbyder specifikke udredningsprocesser tilpasset aldersgrupperne.

Sundhedsstyrelsens Anbefalinger og Evidensbaseret Praksis

Vi følger altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger for udredning af ADHD og ADD. Vores team har erfaring fra psykiatrien og bruger evidensbaseret praksis for at sikre korrekt udredning og anvendelse af tests og interviewguides.

Afsluttende Bemærkninger

Hos ADHD Specialisterne forstår vi vigtigheden af kort ventetid for udredning og behandling af ADHD og ADD. Vi er forpligtede til at hjælpe vores klienter med at få den rette støtte og behandling så hurtigt som muligt. Vi tror på, at tidlig udredning kan gøre en væsentlig forskel i en persons liv og hjælpe dem med at trives på trods af udfordringerne, der følger med disse tilstande.