Er der muligheder for støtte, hvis jeg ikke må få efterværn, eller hvis jeg er fyldt 23?

Hvis kommunen siger, at du ikke kan få efterværn, eller hvis du er fyldt 23, så kan du i stedet bede kommunen se på de regler, der gælder for voksne. Det er nemlig tit sådan, at man bliver flyttet til en ’voksen-afdeling’ og en anden sagsbehandler i kommunen eller til en helt anden kommune, når man fylder 18.
Men som voksen kan du også få hjælp, og endda af en person du kender i forvejen.

Reglerne siger:

Du kan få forskellige former for personlig og praktisk hjælp, hvis kommunen vurderer, du har behov for det. Du kan spørge på din kommune, hvornår de vurderer, at man kan få hjælp. Det er muligt, at du selv vælger den person, som skal være din hjælper, hvis du i forvejen kender en, som gerne vil være det. Vedkommende vil få løn af kommunen.
Hvis du ikke kan få hjælp, har du mulighed for at klage over den beslutning.

Love og vejledninger:

§83 i Serviceloven siger følgende:
”Kommunalbestyrelsen skal tilbyde
1) personlig hjælp og pleje og
2) hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet.
Stk. 2. Tilbuddene efter stk. 1 gives til personer, som på grund af midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan udføre disse opgaver.”

§ 88 samme lov: ”Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om tildeling af personlig hjælp og pleje m.v. efter dette kapitel. Kommunalbestyrelsen skal behandle anmodninger om hjælp efter § 83 ved en konkret, individuel vurdering af behovet for hjælp til de opgaver, som modtageren ikke selv kan udføre. Ved vurderingen af behovet for hjælp skal kommunalbestyrelsen tage stilling til alle anmodninger om hjælp fra ansøgeren.
Stk. 2. Tilbuddene om hjælp efter § 83 skal bidrage dels til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder, dels til at afhjælpe væsentlige følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Tilbuddene skal løbende tilpasses modtagerens behov.”

Og § 94: ”En person, som er berettiget til hjælp eller støtte efter § 83, kan vælge selv at udpege en person til at udføre opgaverne. Den udpegede person skal godkendes af kommunalbestyrelsen, som herefter skal indgå kontrakt med den pågældende om omfang og indhold af opgaverne, om leverancesikkerhed, jf. § 90, stk. 1, og om betaling m.v.”
§ 99: ”Kommunen sørger for tilbud om en støtte- og kontaktperson til personer med sindslidelser, til personer med et stof- eller alkoholmisbrug og til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig.”

En afgørelse fra Ankestyrelsen (SM C-020-06) fastslår, at kommunerne skal se på en persons samlede sociale og personlige forhold, frem for blot et øjebliksbillede, når de afgør om vedkommende kan få en støtteperson.
Det betyder, at selvom du måske har det godt lige i øjeblikket, så skal kommunen også se på, hvordan du har haft det tidligere og hvorfor, og de skal overveje, om det måske ville være en god hjælp for dig med en støtteperson fremover.

Opdateret januar 2012

Sig din mening

Er der ting du mangler her på hjemmesiden, eller har du gode ideer til nye funktioner, artikler eller lignende, så skriv til os.