Har jeg ret til at skifte plejefamilie, hvis jeg gerne vil?

Hvis du er ked af at være i din plejefamilie og gerne vil flytte til en anden, skal du fortælle det til din familieplejekonsulent eller sagsbehandler. Det kan du for eksempel gøre, når han eller hun kommer ud og snakker med dig efter du har boet i din plejefamilie i tre måneder, eller ved de samtaler, I skal have mindst to gange om året.

Du skal dog huske, at det tit er svært i starten, efter man er flyttet ind hos en plejefamilie. Men som regel bliver man glad for det, når man har vænnet sig til det. Derfor er det heller ikke sikkert, at du får lov til at flytte til en anden familie, for det kan nemlig også være rigtig hårdt. Men din sagsbehandler/familieplejekonsulent kan måske hjælpe dig, så du hurtigere bliver glad for din plejefamilie.

Hvis du er meget ked af det og har lyst til at snakke med din familieplejekonsulent/sagsbehandler hurtigt, skal du ikke vente til jeres næste samtale. Så skal du bare ringe eller skrive en mail med det samme.

Reglerne siger:

- FOR DEM, DER VIL VIDE DET MERE PRÆCIST

Du har ikke en ret til at skifte plejefamilie, hvis du vil. Men du har en ret til at blive hørt, så hvis du er ked af at bo i din plejefamilie, er det vigtigt, at du siger det til din familieplejekonsulent eller sagsbehandler og også fortæller, hvorfor du er ked af det. Så kan vedkommende hjælpe dig og måske finder I ud af, at det bedste for dig er at flytte. Kommunen har pligt til at finde ud af, hvordan de kan hjælpe dig, hvis du ikke har det godt i din plejefamilie.

Inden du flyttede i plejefamilie (eller lige efter) blev der lavet en handleplan, der bl.a. beskriver, hvor du skal anbringes og hvorfor. Tre måneder efter du er flyttet ind hos din plejefamilie skal kommunen vurdere, om alt går som det skal, eller om der skal laves nogle ændringer i din handleplan. For at lave den vurdering vil de bl.a. snakke med dig, og her har du altså mulighed for at sige det, hvis du er ked af din plejefamilie. I resten af din tid i plejefamilien skal kommunen mindst hvert halve år lave sådan en vurdering og hver gang skal de tale med dig om, hvordan du har det.

Når din sagsbehandler eller familieplejekonsulent kommer ud på et såkaldt tilsynsbesøg, skal de helst tale med dig uden, at dine plejeforældre er til stede. Hvis du har lyst til at have en anden person med til samtalen, må du gerne det.

Du kan til enhver tid bede om en samtale med din sagsbehandler, hvis du har noget, du gerne vil tale om. Du behøver altså ikke vente til næste tilsynsbesøg.

Love og vejledninger:

§70 i Serviceloven siger: ”Kommunalbestyrelsen skal senest 3 måneder efter, at der er iværksat en foranstaltning over for barnet [eller] den unge [dvs. tre måneder efter at du er kommet i pleje], (…) vurdere, om indsatsen skal ændres, og om handleplanen, (…) skal revideres. Kommunalbestyrelsen skal herefter med højst 6 måneders mellemrum foretage en sådan vurdering. (…)
Samtalen skal så vidt muligt finde sted uden tilstedeværelse af ansatte fra anbringelsesstedet.”

I vejledningen til Serviceloven står der i punkt 343:
”Barnet eller den unge kan dog efter eget valg medbringe en bisidder eller en anden person til samtalen, hvis barnet eller den unge ønsker dette.”

§69 i Serviceloven står bl.a.: ”I det omfang det må anses for nødvendigt under hensynet til formålet med anbringelsen, skal kommunalbestyrelsen på baggrund af det løbende tilsyn med barnet eller den unge på anbringelsesstedet, (…) træffe afgørelse om ændret anbringelsessted (…)”.

Opdateret januar 2012

Sig din mening

Er der ting du mangler her på hjemmesiden, eller har du gode ideer til nye funktioner, artikler eller lignende, så skriv til os.