Har jeg ret til lommepenge hos min plejefamilie? Og hvor mange?

Alle børn, der bor i pleje, skal have lommepenge fra de er 3 år gamle og indtil de fylder 18 år. Pengene kommer fra kommunen og sættes ind på din konto eller udbetales til dine plejeforældre en gang om måneden. Dine plejeforældre vil sikkert hjælpe dig og sørge for, at du får dine penge i mindre portioner, fx én gang om ugen. Men det afhænger af, hvor gammel du er, og hvad du aftaler med dine plejeforældre.

Hvad hvis mine plejeforældres egne børn får flere penge end mig?

Der er ikke nogen lov, der siger, at plejeforældre skal give de børn, de har i pleje, lige så mange penge som deres egne børn. Men de får at vide, at de helst ikke skal gøre forskel på egne børn og plejebørn.
Med mindre der er en aldersforskel på børnene, for så er det almindeligt, at den der er ældre får flere penge.
Hvis du føler du får mindre i lommepenge end dine plejeforældres egne børn, kan du altså ikke kræve at få det samme. Men du kan prøve at tale med dine plejeforældre om det og fortælle dem, hvordan det føles, at de gør forskel. Du kan også prøve at tale med din familieplejekonsulent/sagsbehandler om det.

Reglerne siger:

- FOR DEM, DER VIL VIDE DET MERE PRÆCIST

Du har ret til lommepenge, hvis du er mellem 3 og 18 år. Er du ældre end 18 år og bor i pleje, kan du også få lommepenge, hvis du ikke får andre penge. Det er kommunen, der betaler dine lommepenge, men det kan sagtens være, at det er dine plejeforældre, der giver dig dem.

De fleste kommuner retter sig efter det, som Kommunernes Landsforening anbefaler, at man giver i lommepenge til børn i pleje. I 2012 er disse beløb:

Alder:
3-10 år: 28 kr. pr. uge
11-13 år: 58 kr. pr. uge
14-15 år: 117 kr. pr. uge
16 år og ældre: 236 kr. pr. uge

Love og vejledninger:

I Socialministeriets Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier pkt. 515 kan man læse følgende:
“Særligt om lommepenge, beklædning, gaver m.v.
515. Kommunen overtager den fulde forsørgelse af barnet eller den unge ved en anbringelse uden for hjemmet. (…) Det gælder f.eks. lommepenge til barnet eller den unge. (…)
Hensigten med udbetaling af lommepenge m.v. er, at børn og unge skal vænnes til at administrere egne penge, så de forberedes på, at de på et tidspunkt skal ud at bo på egen hånd. Kommunen træffer afgørelse om, hvilke beløb børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet, skal have til rådighed i lommepenge, arbejdsvederlag og andre ydelser.
Lommepengebeløbet tilpasses barnets alder og bør forhøjes ved det 16. år, så den unge kan betale for visse personlige fornødenheder. Lommepengene udbetales kontant til børnene og de unge.”

I pkt. 462 står der om unge over 18 år, der er anbragte: ”(…) Den unge har dog ret til at modtage kontanthjælp, hvis betingelserne for dette er opfyldt, jf. lov om aktiv socialpolitik. Dette indebærer bl.a., at man skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Hvis den unge ikke opfylder betingelserne for at få kontanthjælp, er kommunen forpligtet til at sørge for den unges forsørgelse og betale for kost, logi, tøj og lommepenge m.v. på samme vis, som hvis det drejede sig om et barn eller en ung under 18 år (…).”

Opdateret januar 2012

Sig din mening

Er der ting du mangler her på hjemmesiden, eller har du gode ideer til nye funktioner, artikler eller lignende, så skriv til os.