Kan jeg klage over de beslutninger om mit liv, som bliver taget på kommunen?

Ja, hvis du er fyldt 12 år, kan du klage over nogle af de beslutninger, kommunen tager om dig og dit liv. Vi nævner dem, vi mener, er vigtigst her.

  • Du kan klage, hvis du er utilfreds med, at du skal anbringes, altså flyttes væk fra dine forældre, eller at du ikke skal
  • Du kan klage, hvis du er utilfreds med det sted, som din sagsbehandler og kommunen har bestemt, at du skal bo. De kalder det anbringelsesstedet
  • Du kan klage, hvis du er utilfreds med, at du skal flytte fra ét anbringelsessted til et andet
  • Du kan klage, hvis du er utilfreds med, at du skal hjemgives, det vil sige flytte hjem til dine egne forældre. Eller med hjemgivelsesperioden, det vil sige den tid, der kan gå før du faktisk skal flytte hjem
  • Du kan klage, hvis du er utilfreds med kommunens beslutning om samvær. For eksempel hvem fra din familie, du skal have kontakt med, og hvor meget kontakt I skal have

Spørg din sagsbehandler om du har ret til at klage, hvis der er taget en beslutning, som du er utilfreds med.

Hvis du ikke er 12 år endnu, har du selvfølgelig stadig ret til at blive hørt. Du skal altså spørges om din mening, før der tages en beslutning.

Hvordan gør jeg?

Hvis du gerne vil klage, kan du sige det til din sagsbehandler på kommunen, din familieplejekonsulent, din plejemor eller plejefar eller en pædagog. Hvis du beder en af disse voksne om hjælp, så SKAL de hjælpe dig med at klage til det rigtige sted.

Hvis der er en beslutning, som du IKKE har ret til at klage over, kan du altid skrive til brevkassen her på Børnetinget. Der kan du få hjælp til at forstå og måske acceptere beslutningen, eller du kan få gode råd om, hvad du ellers kan gøre for at blive hørt.

Reglerne siger:

- FOR DEM, DER VIL VIDE DET MERE PRÆCIST

Mange af de beslutninger, der bliver taget på kommunen, kan man klage over. Men ved de fleste beslutninger skal man være fyldt 12 år for at kunne klage. Du kan for eksempel klage, hvis du ikke synes, det er et godt sted, kommunen har besluttet, at du skal anbringes. Det gælder også, hvis du allerede er flyttet derhen, hvor kommunen har valgt, at du skal bo. En klage over anbringelsessted og en klage over en flytning har begge ”opsættende virkning”. Det betyder, at du ikke kan flyttes, før klagen er behandlet.

Det er vigtigt, at du klager inden 4 uger efter, at du har fået beskeden om beslutningen. Det bedste er, at klagen er skrevet ned. Det kan du få hjælp til af en voksen.

Måske kan de på kommunen se, at du har ret i din klage, og så laver de deres beslutning om. Hvis de ikke gør det, skal de sende din klage videre til noget, der hedder Det Sociale Nævn. Så afgør Det Sociale Nævn, om du har ret.

Nogle gange er det kommunens børn og unge-udvalg, der tager beslutninger om dit liv. Det er det for eksempel, hvis du er tvangsanbragt (det vil sige, at dine forældre ikke er gået med til, at du skulle anbringes).

Hvis du er fyldt 12 år, kan du også klage over en beslutning taget af børn og unge-udvalget. Hvis du ikke får ret i din klage, skal kommunen sende klagen videre til noget, der hedder Ankestyrelsen, som afgør, om du har ret.

Love og vejledninger:

I Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier står der i punkt 676:
”En forvaltningsafgørelse kan som hovedregel indbringes for en ankeinstans af den, som er part i sagen. Afgørelser skal efter forvaltningsloven § 25 generelt være ledsaget af en vejledning om klageadgang.
Klagesystemet på børn og unge-området er grundlæggende bygget op omkring tre forskellige ankeinstanser: Det Sociale Nævn, Ankestyrelsen og domstolene. Som oftest behandler Det Sociale Nævn klagesager om frivillige foranstaltninger, mens Ankestyrelsen, og herefter domstolene, behandler klagesager om børn og unge-udvalgets afgørelser om tvangsmæssige foranstaltninger.”

Punkt 679 siger:
”For at sikre at børn og unge kan udnytte deres klagemuligheder, skal der gøres opmærksom på, at hvis et barn eller en ung retter henvendelse til en sagsbehandler, en pædagog eller andre, fordi barnet eller den unge ønsker at klage over valg af anbringelsessted eller ændret anbringelsessted mv. , skal denne person sørge for at videregive klagen til rette myndighed.”

Hvis du vil vide mere om, hvad du kan klage over, kan du bl.a. se i § 167 og § 168 i Serviceloven og punkt 686 i vejledningen.

Opdateret oktober 2011