Kan jeg være med til at vælge min plejefamilie?

Ja, du kan være med til at bestemme hvilken plejefamilie, du skal anbringes i. Det gælder både hvis du skal flytte fra din egen familie og over i en plejefamilie, og hvis du skal skifte fra én plejefamilie til en anden. Du og dine forældre skal spørges om jeres mening, for det er vigtigt, at det er den rigtige plejefamilie, du kommer til.

Hvis det alligevel skulle ske, at kommunen vælger en plejefamilie til dig, som du ikke synes godt om, kan du klage til din sagsbehandler/familieplejekonsulent. Hvis du er over 12 år, vil kommunen overveje, om der skal findes en anden familie.

Reglerne siger:

- FOR DEM, DER VIL VIDE DET MERE PRÆCIST

Før du bliver anbragt i en plejefamilie vil du få mulighed for at deltage i en samtale omkring dit anbringelsessted. Kommunen vil helst have, at I alle sammen kan blive enige om, hvor det er godt for dig at bo, men det er kommunen, der kan bestemme det.

Hvis du er fyldt 12 år kan du klage, hvis du ikke synes, at kommunen finder et godt sted til dig at være i pleje. Du kan sige til din sagsbehandler eller familieplejekonsulent, at du gerne vil klage, og så vil de sige klagen videre. Som regel vil kommunen så tænke sig om en ekstra gang.

Husk at selvom du ikke er fyldt 12 år, kan du stadigvæk sige din mening, og din sagsbehandler/familieplejekonsulent vil faktisk meget gerne høre den.

Love og vejledninger:

I Socialministeriets Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier punkt 254 står: ”Servicelovens §48 giver myndigheden en pligt til at tilbyde barnet eller den unge en samtale, inden der træffes afgørelser, som berører barnet eller den unge.” En afgørelse er for eksempel valg af anbringelsessted.

I punkt 257 står, at ”…barnets eller den unges opfattelse bør tillægges betydning i den samlede vurdering af, hvilken afgørelse der skal træffes.” Men der står også, at bestemmelsen ”indebærer ikke en pligt til at følge barnets eller den unges holdning og ønsker.”

Til gengæld står der også i § 167 i Serviceloven, at børn og unge over 12 år kan klage over kommunens valg af anbringelsessted til Det Sociale Nævn. Sådan en klage har ”opsættende virkning”. Det betyder, at kommunen trækker deres afgørelse tilbage og tænker sig om en ekstra gang. (Se Vejledningen punkt 680).

I punkt 679 står: ”For at sikre at børn og unge kan udnytte deres klagemuligheder, skal der gøres opmærksom på, at hvis et barn eller en ung retter henvendelse til en sagsbehandler, en pædagog eller andre, fordi barnet eller den unge ønsker at klage over valg af anbringelsessted eller ændret anbringelsessted mv., skal denne person sørge for at videregive klagen til rette myndighed.”

Opdateret oktober 2011

Sig din mening

Er der ting du mangler her på hjemmesiden, eller har du gode ideer til nye funktioner, artikler eller lignende, så skriv til os.