Og hvad med tøjpenge? Har jeg ret til det?

Du skal selvfølgelig have nyt tøj en gang i mellem, og det giver kommunen nogle penge til. Tøjpengene udbetales til dine plejeforældre. Det er meget forskelligt fra plejefamilie til plejefamilie, hvem der køber tøjet. Det er også forskelligt, hvornår plejeforældre fx synes, at deres barn er gammelt nok til selv at få penge og gå ud og købe tøj.

Hvad hvis mine plejeforældres egne børn får flere penge end mig?

Der er ikke nogen lov, der siger, at plejeforældre skal give de børn, de har i pleje, lige så mange penge som deres egne børn. Men de får at vide, at de helst ikke skal gøre forskel på egne børn og plejebørn.
Med mindre der er en aldersforskel på børnene, for så er det almindeligt, at den der er ældre får flere penge.
Hvis du føler du får mindre i tøjpenge end dine plejeforældres egne børn, kan du altså ikke kræve at få det samme. Men du kan prøve at tale med dine plejeforældre om det og fortælle dem, hvordan det føles, at der er den forskel. Du kan også prøve at tale med din familieplejekonsulent/sagsbehandler om det.

Reglerne siger:

- FOR DEM, DER VIL VIDE DET MERE PRÆCIST

Det er kommunen, der skal sørge for, at du har tøj nok. Loven siger dog hverken noget om, hvor meget tøj du skal have, eller om du selv må købe det. Det skal du altså selv finde ud af med dine plejeforældre.
Når du bor i pleje, får du tøjpenge, indtil du bliver 18. Er du ældre end 18 år, kan du få tøjpenge, hvis du ikke tjener nogen penge.

De fleste kommuner retter sig efter det, som Kommunernes Landsforening anbefaler, at man giver i tøjpenge til børn i pleje. I 2012 er disse beløb:

Alder:
3-10 år: 100 kr. pr. uge
11-13 år: 117 kr. pr. uge
14-15 år: 137 kr. pr. uge
16 år og ældre: 151 kr. pr. uge

Love og vejledninger:

I Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier pkt. 515 kan man læse følgende:
“Særligt om lommepenge, beklædning, gaver m.v.
515. Kommunen overtager den fulde forsørgelse af barnet eller den unge ved en anbringelse uden for hjemmet. (…) Kommunen må ligeledes sørge for, at barnet eller den unge kan blive forsynet med en passende beklædning under opholdet.
Hensigten med udbetaling af lommepenge m.v. er, at børn og unge skal vænnes til at administrere egne penge, så de forberedes på, at de på et tidspunkt skal ud at bo på egen hånd. Kommunen træffer afgørelse om, hvilke beløb børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet, skal have til rådighed i lommepenge, arbejdsvederlag og andre ydelser.”

Opdateret januar 2012

Sig din mening

Er der ting du mangler her på hjemmesiden, eller har du gode ideer til nye funktioner, artikler eller lignende, så skriv til os.