Kun midlertidigt efterværn?

af JNC, 18 år 5 år i pleje - publiceret den 16. Jan 2017
Jeg fyldte 18 i slutningen af 2016, og min anbringelse uden samtykke ophørte.
Jeg fik bevilliget 3 måneders efterværn på betingelse af, at jeg blev på mit anbringelsessted, men jeg valgte at flytte, og så bortfaldte mit efterværn, siger kommunen.
Jeg har søgt om efterværn til jeg fylder 23 år, men kommunen siger nej.
Kan de godt det?
Jeg har ingen kontaktperson fået.
Lige nu får jeg ingen støtte overhovedet, og det fungerer ikke godt for mig.
Hilsen JNC

Redaktøren svarer:

Hej JNC.

Mange tak for dit brev og beklager den lange ventetid.

Loven i forbindelse med efterværn siger følgende:
Kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor den unge er bosat, kan ifølge servicelovens § 76 tilbyde støtte til unge i alderen 18-22 år, der har været anbragt uden for hjemmet umiddelbart før, at den unge fylder 18 år, når det er af væsentlig betydning for den unges behov for støtte. Efterværn ydes som et tilbud, hvis den unge accepterer tilbuddet om støtte.
Serviceloven giver hjemmel til at tilbyde den unge flere forskellige former for efterværnsforanstaltninger. Efterværn er dermed ikke en enkelt ydelse i sig selv, men indeholder en række støttemuligheder efter servicelovens § 76. Unge, der har været anbragt uden for hjemmet umiddelbart inden den unge fylder 18 år, kan tilbydes:

- Opretholdelse af et døgnophold på et anbringelsessted som fx i en plejefamilie, på døgninstitution eller i eget værelse (§ 76, stk.3, nr. 1)
- At der udpeges en fast kontaktperson for den unge, eller at en kontaktperson kan opretholdes for de unge, som tidligere har modtaget denne form for støtte (§ 76, stk.2 eller § 76, stk. 3, nr. 2)
- At der etableres en udslusningsordning i det hidtidige anbringelsessted (§ 76, stk. 3, nr. 3)
- Andre former for støtte, der har til formål at bidrage til en god overgang til en selvstændig tilværelse for den unge (§ 76, stk. 3, nr. 4)

Den unges opholdskommune skal senest 6 måneder forud for, at den unge bliver 18 år, og anbringelsen ophører, vurdere og træffe afgørelse om, hvorvidt den unge har behov for efterværn, samt hvilke foranstaltninger, der skal iværksættes. Forinden skal kommunen i samarbejde med den unge revidere den unges handleplan, så den omhandler det videre forløb i forhold til fx uddannelse, beskæftigelse og andre relevante forhold (jf. § 68, stk. 12 og § 140).

Som der står i nederste passage, så er det kommunen, der træffer afgørelse om, hvilke former for støtte, der er behov for. Som du skriver, så har kommunen i dit tilfælde vurderet, at du skulle have efterværn i forlængelse af dit ophold på anbringelsesstedet.

Som der ligeledes står, så er efterværn et tilbud til den unge, som de kan vælge at acceptere.

I dit tilfælde synes jeg dog, at du skal kontakte din sagsbehandler og tage en snak med hende. Og forklare hende grundet til, at du ikke ville blive på dit anbringelsessted.

Jeg ved godt, at alle de regler er svære at navigere i, men det er vigtigt, at du holder fast i, at du har brug for støtte i hverdagen.

Håber mit svar kan hjælpe dig lidt på vej.

Mange hilsner fra
Chris Jeanett
Anbragt som 15 årig.

> Skriv kommentar