Vederlag

af Morante, 15 år 5 år i pleje - publiceret den 31. Jan 2013
Jeg ved ikke, om man kan få svar herinde, men jeg søger svaret eller definitionen på, hvad vederlag er? Jeg bor i plejefamilie og har projekt om det :-). Og så var jeg inde og læse en artikel om vederlag. Altså kommunen har skåret ned på vederlaget fra 8 vederlag til 6.

Så hvad betyder vederlag? :)

Her er min email hvis det er: [email er fjernet pga. Børnetingets politik om ikke at vise mail-adresser]

Redaktøren svarer:

Hej Morante

Vederlag er den måde, kommunen regner ud, hvor meget en plejfamilie skal have i løn. I 2013 er et vederlag 127,- kroner i døgnet. før man betaler skat. Hvor mange verderlag en plejefamilie får, er i forhold til, hvor store problemer plejebarnet har, men de 6 vederlag er maks - det kan godt være, at plejefamilien kun får f.eks. 2 vederlag ... Så kan de også ved siden af få andre tillæg, f.eks. kostpenge, kørsel o.l., men det er meget forskelligt ... Måske du kan se en tabel på din kommunes hjemmeside ved at søge på vederlag til børn i pleje.

Venlig hilsen

Sisse Bøgild

> Skriv kommentar